Resultats Competències Bàsiques a Primària

martes, 3 de julio de 2012

En aquest curs els resultats obtinguts en les competències bàsiques de 6è d’EP,han estat molt bons i molt positius. Ens situen per sobre de la mitja de Catalunya. Els percentatges d’alumnes per matèries han estat els següents:

CATALÀ: 92% d’aprovats.
CASTELLÀ: 84% d’aprovats.
ANGLÈS: 96% d’aprovats.
MATEMÀTIQUES: 80% d’aprovats.

Destaquem els bons resultats obtinguts en la comprensió lectora i l’expressió escrita a les matèries de Català i Castellà, tot i que som conscients que s’ha de continuar treballant i reforçant el proper curs.

Respecte a l’Anglès, cal dir que els resultats han estat molt satisfactoris, tant pel que fa a la comprensió oral com lectora.

Finalment, a l’àrea de Matemàtiques comentem que pel que fa a l’àmbit de relacions i canvi i la numeració i càlcul el nivell d’assoliment es força bo, creiem que cal reforçar l’espai, la forma i la mesura.

 
Escola Santa Maria dels Apòstols © 2015 | escola@smapostols.org - Rambla Prim 146-152 - 93 314 90 11 - 08019 - BARCELONA