NOVA ESCOLA D'IDIOMES I AUXILIAR DE CONVERSA

lunes, 9 de mayo de 2016

El nostre Centre s’ha adherit al Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu PIPE. que facilita un contacte directe, natural i continu amb l’ idioma, la qual cosa permet a l’alumne desenvolupar capacitats i habilitats lingüístiques que seran útils i aprofitables en les diferents situacions i escenaris de la vida quotidiana.
Aquest pla té tres grans eixos fonamentals que podeu consultar a la circular.
Amb aquesta finalitat es crea:
1.            El projecte ESCOLA D’IDIOMES SANTA MARIA DELS APÒSTOLS.
Els objectius de  la qual seran essencialment,
             Desenvolupar, millorar i/o perfeccionar les competències comunicatives.
             Acreditar els nivells de competència comunicativa mitjançant Exàmens oficials.
             Integrar noves tecnologies.
2.            La figura d’ un Auxiliar de conversa per a totes les etapes d’Escola. Una hora a la setmana per a cada curs amb l'objectiu millorar les habilitats lingüístiques de l’alumnat , així com apropar  tant alumnes com a  professors a la cultura del seu país d’origen, fomentar un ambient bilingüe en el Centre, ajudar en altres matèries com són les ciències, la  plàstica, la  música ,l’ educació física ...
També es continuaran oferint els projectes iniciats en cursos anteriors com les estades d’immersió lingüística en llengua anglesa a 1r d’ESO, i ampliant-los a 2n d’ESO.
Amb  molta  il•lusió  us presentem aquest  programa  d’activitats que iniciarem el proper curs 2016-2017.


 
Escola Santa Maria dels Apòstols © 2015 | escola@smapostols.org - Rambla Prim 146-152 - 93 314 90 11 - 08019 - BARCELONA