:: Inici >> Primària


CLICA AL CURS PER VEURE ELS PROJECTES CLICA PER VEURE LES NOTÍCIES DE PRIMÀRIA

L'educació primària és l'etapa de l'ensenyament formal que s'encarrega de l'alfabetització de l'alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l'envolta i motivar-se per aprendre. L’educació primària comprèn sis cursos acadèmics. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural quan es compleixen els 6 anys fins als 12 anys.

L'Etapa de l'Educació Primària esdevindrà la base a partir de la que els nostres alumnes aniran construint el seu aprenentatge i la seva personalitat i a l'escola Santa Maria dels Apòstols tenim cura d'aquest procés partint de l'acompanyament a l'alumne i les metodologies cooperatives.


El nostre professorat, especialitzat i en constant formació, disposa d'aules digitalitzades que permeten endinsar-se dins del món de les noves tecnologies aplicades a l'aprenentatge, i fan ús de metodologies actualitzades, actives, creatives i innovadores com els treballs per projectes i el treball cooperatiu.
També es dóna molta importància als idiomes i optem per un aprenentatge multilingüe fent ús de l'Anglès al dia a dia de diverses matèries i amb la iniciació a l'Alemany.

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials, adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, treballar les matemàtiques bàsiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual, desenvolupar la capacitar d’esforç, de treball i d’estudi, expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat i conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que faciliten l’arrelament.

QUINES ACTIVITATS  FARAN A PRIMÀRIA?
 • Projecte “Padrins de Lectura”
 • Iniciació a una tercera llengua (Alemany)
 • Robòtica
 • Projecte del curs
 • Sortides culturals
 • Colònies
 • Activitats solidàries
 • Dinàmica de grups i habilitats socials
 • Agenda 21
 • Festes i tradicions
QUAN COMENÇA I QUIN HORARI TÉ?
Les classes s’impartiran de setembre a juny dins dels sis cursos acadèmics.
L’horari és el següent:
Dilluns de 8:55h a 13:00 i de 14:55h a 16:55h. De dimarts a divendres de 9:00h a 13:00h i de 14:55h a 16:55h.
QUINS SERVEIS T´OFERIM?
 •  Gabinet mèdic
 •  Menjador Escolar
 •  Servei d´acollida (matí, migdia i tardes)
 •  Departament d’orientació (DOE)
 •  Activitats Extraescolars


 
Escola Santa Maria dels Apòstols © 2015 | escola@smapostols.org - Rambla Prim 146-152 - 93 314 90 11 - 08019 - BARCELONA