:: Inici >> Escola

L'Escola Santa Maria dels Apòstols va ser fundada per la congreració de les Misioneras Cruzadas de la Iglesia l'any1.963 al barri del Besòs de Barcelona, per donar resposta a les necessitats dels seus veïns, majoritàriament immigrants amb escassos recursos, mancats de formació i d'ajuda social. La congregació té quatre escoles a Espanya, a Madrid, Jaén, Málaga i Barcelona, totes elles ubicades a barris obrers i dirigides per un Equip de Titularitat Única que coordina les accions docents, pastorals i organitzatives dels centres amb una vocació d'ajuda i servei comú.Les Misioneras Cruzadas de la Iglésia és una congregació religiosa fundada per l'espanyola Nazaria Ignacia March a Oruro (Bolívia) el 16 de juny de 1.925. Actualment, estem presents en 21 països, treballant en diferents projectes d'evangelització, formació, promoció i ajuda als més necessitats. Si vols més informació sobre la congregació de les MCI clica l'enllaç

L'escola forma part de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, en l'actualitat està formada per 434 escoles, en les quals s'eduquen 264.000 alumnes dels diferents nivells i etapes del sistema educatiuA l'Escola Santa Maria dels Apòstols basem l'aprenentatge dels nostres alumnes en els següents objectius generals:
  • Adquirir habilitats per desenvolupar la pròpia autonomia en l'àmbi familiar i domèstic, i als grups socials del seu entorn més proper
  • Desvetllar les capacitats de recerca, anàlisi, selecció i utilització de la informació i familiaritzar-se amb les noves tecnologies
  • Estimular les capacitats i actituds adients per al treball cooperatiu en equip
  • Potenciar la capacitat d'autoaprenentatge: aprendre a aprendre
  • Formar una consciència moral, oberta a valors espirituals i transcendents
  • Assolir una personalitat equilibrada que capaciti per a la vida familiar i social
  • Valorar específicament la cultura pròpia de Catalunya en el marc de la cultura hispànica
  • Educar en les virtuts de la convivència: respecte a les idees dels altres, esperit de servei i treball, harmonia i solidaritat

Santa Maria dels Apòstols presenta uns trets diferencials característics i es defineix com una escola:

Integral i de qualitat
.
Oberta i participativa Confessional de caràcter cristià Respectuosa amb altres creences


 
Escola Santa Maria dels Apòstols © 2015 | escola@smapostols.org - Rambla Prim 146-152 - 93 314 90 11 - 08019 - BARCELONA