:: Inici >> ESO

FES CLIC AL CURS PER VEURE ELS PROJECTES

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l'alumnt té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys. L'alumne que obté el títol de graduat en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i de disseny.
A l'escola Santa Maria dels Apòstols som conscients del repte que suposa la ESO pels nostres alumnes i de la importància d'aquesta etapa pel seu futur acadèmic i professional, però donem també molta impotància al seu creixement personal i la seva formació en valors. És per aquesta raó que treballem en l'acció tutorial i oferim una metodologia flexible que tingui en compte les necessitats dels nostres alumnes.Alguns dels eixos vertebradors del projecte educatiu que oferim als nostres alumnes i a les seves famílies són:
 • Equip docent especialitzat i en constant formació.
 • Tutoria individual i grupal.
 • Aprenentatge multilingüe: català, castellà, anglès i fancès. Matèries optatives en llengua anglesa i francesa.
 • Atenció a la diversitat i euip d'orientació pedagògica.
 • Orientació individualitzada i grupal sobre estudis post-obligatoris a pares i alumnes (conferències, test...)
 • etodologies innovadores en l'àmbit de les Tecnologies aplicades a l'aprenentatge.
 • ESUCAT 2.0. Un portàtil per a cada alumne.
 • Instal·lacions modernes i totalment equipades amb les últimes tecnologies.


QUINES ACTIVITATS  FARAN A SECUNDÀRIA?
 • Projecte “Padrins de Lectura”
 • Robòtica
 • Projecte del curs
 • Sortides culturals
 • Colònies
 • Activitats solidàries
 • Dinàmica de grups 
 • Habilitats socials
 • Tecnologies de l'aprenentatge aplicades a totes les matèries.
 • Agenda 21
 • Festes i tradicions
 • Concursos: "Fes-te sentir", "Mou-te"
QUAN COMENÇA I QUIN HORARI TÉ?
Les classes s’impartiran de setembre a juny dins dels quatre cursos acadèmics.
L’horari és el següent:
Dilluns de 9:00h a 13.30h i de 15.00h a 17:00h
Dimarts, dimecres i dijous de 8:00h a 13.30h i de 15.00h a 17:00h
Divendres de 8:00h a 13.30h (tarda lliure)
QUINS SERVEIS T´OFERIM?
 •  Gabinet mèdic
 •  Menjador Escolar
 •  Servei d´acollida (matí, migdia i tardes)
 •  Departament d’orientació (DOE)
 •  Activitats Extraescolars

 
Escola Santa Maria dels Apòstols © 2015 | escola@smapostols.org - Rambla Prim 146-152 - 93 314 90 11 - 08019 - BARCELONA