:: Inici >> ESO

FES CLIC AL CURS PER VEURE ELS PROJECTES
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l'alumnt té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys. L'alumne que obté el títol de graduat en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i de disseny.
A l'escola Santa Maria dels Apòstols som conscients del repte que suposa la ESO pels nostres alumnes i de la importància d'aquesta etapa pel seu futur acadèmic i professional, però donem també molta impotància al seu creixement personal i la seva formació en valors. És per aquesta raó que treballem en l'acció tutorial i oferim una metodologia flexible que tingui en compte les necessitats dels nostres alumnes.Alguns dels eixos vertebradors del projecte educatiu que oferim als nostres alumnes i a les seves famílies són:
 • Equip docent especialitzat i en constant formació.
 • Tutoria individual i grupal.
 • Aprenentatge multilingüe: català, castellà, anglès i fancès. Matèries optatives en llengua anglesa i francesa.
 • Atenció a la diversitat i euip d'orientació pedagògica.
 • Orientació individualitzada i grupal sobre estudis post-obligatoris a pares i alumnes (conferències, test...)
 • etodologies innovadores en l'àmbit de les Tecnologies aplicades a l'aprenentatge.
 • ESUCAT 2.0. Un portàtil per a cada alumne.
 • Instal·lacions modernes i totalment equipades amb les últimes tecnologies.


QUINES ACTIVITATS  FARAN A SECUNDÀRIA?
 • Projecte “Padrins de Lectura”
 • Robòtica
 • Projecte del curs
 • Sortides culturals
 • Colònies
 • Activitats solidàries
 • Dinàmica de grups 
 • Habilitats socials
 • Tecnologies de l'aprenentatge aplicades a totes les matèries.
 • Agenda 21
 • Festes i tradicions
 • Concursos: "Fes-te sentir", "Mou-te"
QUAN COMENÇA I QUIN HORARI TÉ?
Les classes s’impartiran de setembre a juny dins dels quatre cursos acadèmics.
L’horari és el següent:
Dilluns de 9:00h a 13.30h i de 15.00h a 17:00h
Dimarts, dimecres i dijous de 8:00h a 13.30h i de 15.00h a 17:00h
Divendres de 8:00h a 13.30h (tarda lliure)
QUINS SERVEIS T´OFERIM?
 •  Gabinet mèdic
 •  Menjador Escolar
 •  Servei d´acollida (matí, migdia i tardes)
 •  Departament d’orientació (DOE)
 •  Activitats Extraescolars

 
Escola Santa Maria dels Apòstols © 2015 | escola@smapostols.org - Rambla Prim 146-152 - 93 314 90 11 - 08019 - BARCELONA