Portàtils

Si has tinguit algun problema amb el portàtil que no s'hagi pogut solucionar al Servei Informàtic de l'escola, hauràs de trucar al fabricant per demanar assistència, i executar la garantia si és possible. Depenent de l'any en que hagis comprat el portàtil hauràs de mirar la marca i triar una de les següents opcions:

1. Portàtils Toshiba: Trucar identificant-se com a participant del projecte educat 1x1 al Suport Telefònic Toshiba.
Telèfon: 902 283 283  o  91 3797302
2. Portàtils Acer: Trucar identificant-se com a participant del projecte educat 1x1 al Suport Telefònic Acer.
Telèfon: 91 414 24 14  o  93 800 36 65 (Dilluns a Divendres, de 9:30 a 13:30 y de las 14:30 a las 18:30)

La normativa de l'escola pel que fa als portàtils és la següent:

L'escola no es farà càrrec de cap tipus de reparació tant a nivell de hardware com de software
Els ordinadors disposen d'una opció de restauració que torna el portàtil a les seves condicions inicials.
Si hi hagués algun problema de trencament de pantalla, s'ha de dir que els portàtils no inclouen cap tipus de garantia. Recomanem estudiar l'opció de contractar una assegurança.
Durant el temps que duri la reparació les famílies poden sol·licitar un ordinador de préstec (parlar amb Servei Informàtic )
En cas d'haver de comprar un ordinador nou, i en general davant de qualsevol eventualitat, consulteu a l'escola.
En cas de robatori, la família haurà de fer la corresponent denúncia als Mossos d'Esquadra i informar a l'escola. Durant el temps que trigui la família en adquirir un nou portàtil (aquest temps haurà de ser limitat) l'escola posa a la seva disposició l'opció d'un ordinador de préstec.
 
Escola Santa Maria dels Apòstols © 2015 | escola@smapostols.org - Rambla Prim 146-152 - 93 314 90 11 - 08019 - BARCELONA